10 tips om diversiteit en inclusie op de werkvloer op de agenda te zetten

Tegenwoordig is diversiteit en inclusie op de werkvloer niet langer alleen een goede eigenschap. Het is inmiddels cruciaal voor het succes om diverse teams te hebben. Het erkennen en omarmen van diversiteit binnen jouw bedrijf gaat verder dan alleen het voldoen aan maatschappelijke wensen. Diversiteit en inclusie vormt een gebalanceerde bedrijfscultuur wat innovatie, creativiteit en prestaties bevordert. Zo’n cultuur behoudt en trekt ook vaak meer talent aan: 76% van de mensen die op zoek zijn naar een baan kijkt naar de diversiteit van een MKB-bedrijf.

Bovendien, is het ook zakelijk verantwoord om een goed diversiteitsbeleid te hebben. Het kan ervoor zorgen dat jouw klanten sneller tevreden zijn en diverse bedrijven behalen tot 35% meer winst dan bedrijven die geen aandacht aan diversiteit besteden. Hoe kan je als MKB-bedrijf het beste met diversiteit op de werkvloer omgaan? Hier zijn 10 effectieve tips om diversiteit op de agenda te zetten:

1. Communiceer de voordelen van diversiteit

Begin met het duidelijk communiceren naar jouw medewerkers over de voordelen van diversiteit. Informeer ze over hoe een diverse werkomgeving bijdraagt aan innovatie, verbeterde besluitvorming en een positieve bedrijfscultuur.

2. Stel meetbare doelen op

Formuleer specifieke en meetbare doelen voor diversiteit binnen je organisatie. Dit kan slaan op het opleiden van werknemers over diversiteit, gelijkheid en inclusie van het bedrijf. Ook is het voordelig om een werknemer als contactpersoon aan te wijzen om een duidelijk contactpunt aan te bieden.

3. Implementeer educatieve programma's over diversiteit en inclusie

Zorg voor verplichte trainingen en workshops over diversiteit en inclusie voor alle medewerkers. Deze programma’s vergroten het bewustzijn, verminderen vooroordelen en bevorderen een cultuur van respect en begrip. Door de workshops en trainingen leren de werknemers om met verschillende achtergronden en ervaringen om te gaan.

4. Vorm een diversiteitscommissie of team

Richt een diversiteitscommissie of team op dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van diversiteitsinitiativen. Dit kunnen ook enkele collega's zijn. Let er hierbij op dat dit team representatief is voor de diverse samenstelling van je bedrijf. Een commissie helpt bij het ontwikkelen van initiatieven door open communicatie over diversiteit te faciliteren. Bovendien kan dit speciale team ook helpen om diversiteitsbeleidslijnen te ontwikkelen.

5. Houd rekening met diversiteit bij werving

Kijk naar diversiteit en inclusiviteit bij het aantrekken van talent. Zorg ervoor dat er een diverse mix in het team is vertegenwoordigd. Plaats bijvoorbeeld vacatures op verschillende platforms, waardoor je meer variëteit aantrekt.

6. Creëer een open cultuur

Stimuleer een bedrijfscultuur waar openheid en inclusiviteit centraal staan. Werknemers moeten zich vrij voelen om ideeën en ervaringen te delen zonder angst voor oordeel of discriminatie. Zorg ervoor dat er naast sociale toegankelijkheid ook fysieke toegankelijkheid is voor medewerkers met verschillende achtergronden en ervaring, bijvoorbeeld door het bieden van flexibiliteit in werktijden.

7. Management geeft het voorbeeld

Het management moet de duurzaamheidsinitiatieven binnen jouw bedrijf actief uitdragen, aangezien zij een voorbeeldfunctie hebben. Zo brengen ze het belang van diversiteit over naar het hele bedrijf.

8. Meet en rapporteer

Verzamel regelmatig gegevens over de diversiteit van je personeelsbestand en rapporteer hierover. Het meten van de voortgang helpt bij het identificeren van gebieden die verbetering behoeven.

9. Zorg voor gelijke kansen

Implementeer een beleid dat gelijke kansen bevordert. Hierbij moet gegarandeerd worden dat alle werknemers dezelfde mogelijkheden hebben om te groeien, ongeacht achtergrond, geslacht of etniciteit.

10. Respecteer diversiteit

Sta stil bij de feestdagen en tradities van jouw medewerkers. Organiseer bijvoorbeeld evenementen of bijeenkomsten om de diversiteit ruimte te geven. Hierdoor onstaat een positieve bedrijfscultuur.

Waarom Eevery

Diversiteit onderdeel maken van de bedrijfscultuur is niet alleen een morele verplichting; het is een strategisch voordeel. Met deze tips creëer je een diverse en inclusieve werkomgeving. Dit leidt tot meer innovatie, betere besluitvorming en betere prestaties.

Deze effectieve tips zullen je helpen om een moderne en innovatieve bedrijfscultuur te creëren. Kijk welke passen bij jouw bedrijf en focus daar in eerste instantie op. Mocht je meer advies willen over diversiteit en duurzaamheid, neem dan hier contact met ons op.

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.
Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.