De EU Taxonomie: Een beginner's gids

De Europese Unie (EU) Taxonomie is een raamwerk dat is ontworpen om duurzame financiering te bevorderen. Het biedt een gemeenschappelijke taal voor het identificeren van milieuvriendelijke economische activiteiten. Geïntroduceerd als onderdeel van het bredere Actieplan Duurzame Financiën van de EU, heeft de Taxonomie als doel om investeringen richting projecten omtrent de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering toe te duwen. Het beoogt ook "greenwashing" te voorkomen - de praktijk van het presenteren van investeringen als milieuvriendelijker dan ze in werkelijkheid zijn. In deze blog zullen we ingaan op de basisbeginselen van de EU Taxonomie, waarbij we verkennen wat het is, hoe het werkt en wat organisaties moeten doen om eraan te voldoen.

Het Begrijpen van de EU Taxonomie:

  1. Reikwijdte en Doelstellingen: De EU Taxonomie richt zich op economische activiteiten in verschillende sectoren, variërend van energie en landbouw tot productie en financiën. Het primaire doel is om activiteiten te classificeren op basis van hun bijdrage aan milieudoelstellingen. Het adresseert specifiek de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering, evenals het duurzame gebruik van water- en mariene hulpbronnen, de overgang naar een circulaire economie, het voorkomen van vervuiling en de bescherming van ecosystemen.
  2. Belangrijkste Milieudoelstellingen: De taxonomie is georganiseerd rond zes milieudoelstellingen, elk met zijn eigen criteria om te bepalen of een economische activiteit milieuvriendelijk is. Deze doelstellingen omvatten de mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzame gebruik en de bescherming van water- en mariene hulpbronnen, de overgang naar een circulaire economie, het voorkomen en beheersen van vervuiling, en de bescherming van ecosystemen.

Hoe de EU Taxonomie Werkt:

  1. Principe van 'Do No Significant Harm' (DNSH): De taxonomie werkt volgens het principe van DNSH, wat betekent dat een economische activiteit geen aanzienlijke schade mag veroorzaken aan een van de milieudoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat alleen echt duurzame activiteiten het "groene" label krijgen.
  2. Technische Screeningcriteria: De taxonomie stelt technische screeningcriteria vast voor elke milieudoelstelling, waarbij een gedetailleerd raamwerk wordt geboden om te beoordelen of een economische activiteit milieuvriendelijk is. De criteria benoemen een breed scala aan aspecten, waaronder de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hulpbronnen en de milieueffecten.
  3. Rapportage- en Openbaarmakingsvereisten: Organisaties die onder de reikwijdte van de taxonomie vallen, zijn verplicht informatie bekend te maken over hoe hun activiteiten in overeenstemming zijn met de taxonomie criteria. Deze transparantie is cruciaal voor investeerders en belanghebbenden om geïnformeerde beslissingen te nemen over de duurzaamheid van investeringen. MKB-bedrijven zijn over het algemeen niet verplicht om te rapporteren, maar kunnen dit op vrijwillige basis doen. Dit kan echt het duurzaamheidsprofiel van het MKB verbeteren.

Voldoen aan de EU Taxonomie:

  1. Identificatie en Classificatie: Organisaties moeten hun economische activiteiten identificeren en classificeren volgens de criteria van de taxonomie. Dit omvat een grondige beoordeling van de milieueffecten van hun activiteiten.
  2. Rapportage en Openbaarmaking: Bedrijven die onder de reikwijdte van de taxonomie vallen, zijn verplicht informatie bekend te maken over hun naleving van de taxonomiecriteria. Dit omvat het rapporteren over het percentage van hun omzet afkomstig van milieuvriendelijke activiteiten.
  3. Integratie in Financiële Producten: Financiële instellingen, zoals banken en beleggingsfondsen, worden verwacht de taxonomie te integreren in hun beslissingen omtrent investeringen. Dit omvat het beoordelen van de duurzaamheid van de economische activiteiten waarin ze investeren en het bekendmaken van deze informatie aan klanten. Dit is belangrijk voor MKB's omdat banken een vrijwillige openbaarmaking van de naleving door MKB's zullen opnemen als een element in hun kredietbeoordeling.

Conclusie:

De EU Taxonomie vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van het bevorderen van duurzame financiering binnen de Europese Unie. Door een gestandaardiseerd raamwerk te bieden voor het identificeren van milieuvriendelijke economische activiteiten, beoogt de taxonomie investeringen te leiden naar projecten die bijdragen aan langetermijndoelstellingen op milieugebied. Naarmate organisaties zich aanpassen aan deze nieuwe vereisten, zullen transparantie en nauwkeurige rapportage een cruciale rol spelen bij het opbouwen van vertrouwen onder investeerders en belanghebbenden, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een meer duurzame en veerkrachtige economie.

Deze effectieve tips zullen je helpen om te voldoen aan de EU Taxonomie. Mocht je meer advies willen over de implementatie van de EU Taxonomie in jouw duurzaamheid, neem dan hier contact met ons op.

andere blogs
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.

Geen spam, je kunt je op elk gewenst moment afmelden. Door je aan te melden bevestig je dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.