Het IPCC 2023 klimaatrapport ontrafeld: Belangrijke inzichten voor het MKB

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft onlangs zijn zesde Assessment Report (AR6) uitgebracht: het IPCC 2023 Klimaatrapport. Hierin wordt het meest recente onderzoek naar klimaatverandering gebundeld. Aangezien het MKB een belangrijk deel van de wereldeconomie uitmaakt, is het voor deze bedrijven van cruciaal belang om de gevolgen van klimaatverandering te begrijpen en zich erop voor te bereiden.

In deze blog gaan we in op de belangrijkste punten uit het rapport en de gevolgen daarvan voor uw bedrijf.

1. Klimaatverandering versnelt

De studie benadrukt de grimmige realiteit dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. De opwarming van de aarde heeft 1,1°C boven het pre-industriële niveau bereikt en zou volgens de huidige scenario's tussen 2025 en 2035 de kritische drempel van 1,5°C kunnen overschrijden. Deze versnelling wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, voornamelijk de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing. Conclusie voor het MKB: Ondernemers moeten beslist actie ondernemen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen door energie-efficiënte technologieën toe te passen, over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen en duurzame bedrijfspraktijken toe te passen. U kunt beginnen met het berekenen van de CO2-uitstoot van uw bedrijf, waarna u deze kunt verminderen en eventueel compenseren.

2. Extreme weersomstandigheden worden steeds regelmatiger en heftiger

Bovendien bevestigt het panel dat extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, zware neerslag, droogte en tropische stormen, vaker voorkomen en ernstiger worden als gevolg van de klimaatverandering. Deze gebeurtenissen kunnen aanzienlijke problemen veroorzaken voor de activiteiten, toeleveringsketens en infrastructuur van het MKB. Aditi Mukherji, een van de IPCC-auteurs: "Bijna de helft van de wereldbevolking woont in regio's die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. In de afgelopen tien jaar was het aantal doden door overstromingen, droogte en stormen 15 keer hoger in zeer kwetsbare regio's". Conclusie voor het MKB: Ondernemers moeten uitgebreide strategieën voor risicobeheer opstellen, waaronder spreiding van de toeleveringsketen en investeringen in veerkrachtige infrastructuur, om de gevolgen van extreme weersomstandigheden voor hun bedrijf tot een minimum te beperken.

3. Ecosystemen en biodiversiteit worden bedreigd

Ten derde blijkt uit het AR6 dat klimaatverandering een ongekende druk legt op ecosystemen en biodiversiteit. Het verlies van natuurlijke leefgebieden en diersoorten zal ingrijpende gevolgen hebben voor de wereldeconomie, aangezien deze hulpbronnen een essentiële rol spelen bij de levering van belangrijke goederen en diensten. Klimaat, natuur en mensen zijn met elkaar verbonden. Om onze planeet gezond te houden, moeten we ongeveer 30-50% van het land, het water en de zeeën op aarde op een eerlijke manier beschermen. Steden kunnen een grote rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en de bevordering van duurzame ontwikkeling.

Conclusie voor het MKB: Ondernemers moeten maatregelen nemen om de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken en duurzame productiemethoden te gebruiken. Door ecosystemen te beschermen en de biodiversiteit te ondersteunen kan het MKB bijdragen tot ecologische en economische stabiliteit op lange termijn.

4. Het bereiken van net-zero is van cruciaal belang

Het document benadrukt ook we tegen het midden van de eeuw co2-neutraal moeten zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Om dit doel te bereiken, moet de wereldwijde CO2-uitstoot tegen 2030 met ongeveer 45% dalen en tegen 2050 netto nul zijn. Conclusie voor het MKB: Ondernemers moeten hun activiteiten afstemmen op het wereldwijde doel van net-zero. Ze moeten zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot te verminderen door middel van vernieuwende bedrijfsmodellen, producten en diensten. Overheidssteun en andere programma's om het MKB te ondersteunen bij de overgang naar CO2-neutraal kunnen hierbij helpen.

5. Samenwerking is de sleutel tot klimaatactie

Ten slotte wordt in het verslag benadrukt dat de aanpak van de klimaatverandering internationale samenwerking en gezamenlijke actie op elk niveau vraagt, waaronder bedrijven, overheden en particulieren. Voorzitter van the Intergovernmental Panel on Climate Change Hoesung Lee:

"Transformatieve veranderingen hebben meer kans van slagen als er vertrouwen is, als iedereen samenwerkt om prioriteit te geven aan het verminderen van risico's en als de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Wij leven in een diverse wereld waarin iedereen verschillende verantwoordelijkheden heeft en verschillende mogelijkheden om veranderingen tot stand te brengen. Sommigen kunnen veel doen, terwijl anderen steun nodig hebben om de verandering in goede banen te leiden."

Conclusie voor het MKB: Ondernemers moeten actief meedoen aan allerlei initiatieven, samenwerken met branchegenoten en deelnemen aan publiek-private partnerschappen om de klimaatactie te versnellen. Door samen te werken kan het MKB bijdragen aan een veerkrachtigere en duurzamere wereldeconomie. Kortom, het IPCC-klimaatrapport 2023 herinnert ons eraan dat we nu dringend moeten handelen voor morgen. Het wordt tijd dat we de daad bij het woord voegen. Duurzaamheid is immers iets wat we samen doen.

andere blogs
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.

Geen spam, je kunt je op elk gewenst moment afmelden. Door je aan te melden bevestig je dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.