Transitie-ondernemerschap en “de staat van het MKB”

Recentelijk heeft het Nederlands Comité voor Ondernemerschap het jaarbericht “De staat van het MKB” aan Koningin Maxima gepresenteerd. De algemene conclusie van het rapport is dat Nederlandse MKB-bedrijven – meer dan ooit – behoefte hebben aan de formulering van een lange termijn visie. Lees in deze blog meer over de staat van het MKB en de conclusies die hieruit getrokken worden.

Het rapport

Iedere herfst presenteert het Comité voor Ondernemerschap een trendanalyse van het MKB. Naar aanleiding daarvan worden adviezen aan het kabinet gepresenteerd. Aan uitdagingen geen gebrek in het meest recente verslag. Zo is de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland, Jacco Vonhof, bezorgd over de toenemende druk op het MKB. Hij stelt dat opvolgende crises ontnemen het zicht op structurele trends en de toekomst. Het is dan nog lastiger ondernemen als het beleid van de overheid ook een onzekere factor is”. Of het nu de toenemende gasprijzen, inflatie, of klimaatproblematiek betreft, van ondernemers wordt verwacht om mee te ontwikkelen, ongeacht alle sociale en financiële consequenties die dat meebrengt. Het Comité erkent dat “het MKB meer dan ooit moet investeren”, en noemt dat “dat alleen kan als ondernemers een wenkend perspectief wordt geboden”.

Nationale routekaart

Om de storm van moeilijkheden aan te vliegen wordt het belang van de zogenaamde drie S’en benadrukt: Structuur, Samenhang en Samenwerking. Met oog voor deze principes kunnen de fundamenten van het Nederlandse ondernemerslandschap worden versterkt. Verbeteringen kunnen alleen plaatsvinden in een context van samenhangende, en bovenal, duidelijke richtlijnen. Om die reden moeten verschillende overheidsinstanties de handen ineenslaan met partners uit het bedrijfsleven om een nationale routekaart op te stellen. Hierin krijgen vier transitie-thema’s extra aandacht, namelijk verduurzaming, digitalisering, arbeidsmarkt en financiering respectievelijk. Een lange termijn plan lost geen crises op, maar het biedt Nederlandse ondernemers het perspectief waar zij zo naar snakken.

Duurzaamheid en de staat van het MKB

Hoogleraar Linda Steg noemt in het rapport dat “consumenten het mkb vaak onderschatten op het gebied van duurzaamheid. Er wordt vaak negatief gedacht over de bereidheid om te verduurzamen”. Dat terwijl een derde van de MKB-bedrijven haar bedrijfsvoering als duurzaam labelt. Toch blijft het daarin vaak onduidelijk wat nodig is om uw bedrijf als duurzaam te mogen aanmerken. Ook is het voor vele – vooral kleine – bedrijven niet overzichtelijk bij wie ze kunnen aankloppen om het proces tot verduurzaming in te zetten. Daarom beveelt het Comité drie zaken aan. Ten eerste, moet de overheid duidelijk maken wat verwacht wordt van het MKB betreft verduurzaming. Ten tweede, moet de overheid de randvoorwaarden om als ondernemer te kunnen verduurzamen versterken. Ten derde, moet de dienstverlening aan het MKB worden versterkt. In het concreet zou zo een plan in moeten gaan op de beschikbare middelen en de verantwoordelijke instanties op de onderwerpen als sociale verduurzaming en verminderen van uitstoot.

Transitie-ondernemerschap

Hoogleraren Derk Loorbach en Linda Steg vatten dan ook de behoefte aan transitie-ondernemerschap”. Het rapport geeft ook aan op welke manier dit vorm zou moeten krijgen met het oog op de toekomst. De eerste stap daarin zou zijn het formuleren van een duidelijke toekomstvisie – een groene stip aan de horizon. Zo is Den Haag verantwoordelijk voor het definiëren van een duurzame economie en de rol van verschillende spelers daarin. Ondertussen blijft het onderwerp duurzaamheid ook voor u als ondernemer het investeren waard: wet- en regelgeving laten immers niet lang op zich wachten. Niet alleen de politiek maar ook ondernemers kunnen een voortrekkersrol aannemen en de nodige voorbereidingen treffen. Eevery helpt u bij het zetten van deze stappen richting een duurzame toekomst.  Geïnteresseerd en wilt u meer weten? Abonneer u nu en lees het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG, duurzaamheid en de staat van het MKB.

andere blogs
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.

Geen spam, je kunt je op elk gewenst moment afmelden. Door je aan te melden bevestig je dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.