EU Emissions Trading System: Iedereen betaalt voor CO2-uitstoot - ook het MKB

Sinds 17 december 2022 is bekend geworden dat alle inwoners van de Europese Unie zullen moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dit geldt zowel voor individuele inwoners als voor Europese bedrijven. Dit systeem, ook wel bekend als een CO2-heffing, is ontstaan als onderdeel van de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd de economie te versterken. In deze blog kunt u lezen wat deze nieuwe Europese wetgeving precies inhoudt en, niet onbelangrijk, wat deze betekent voor u als ondernemer.

Ondanks dat deze maatregel waarschijnlijk pas in 2027 zal gaan gelden, bestaat het EU Emissions Trading System (ETS) al langere tijd en heeft dit ook impact op het MKB. Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de impact van deze heffing en de manier waarop ze hun CO2-uitstoot kunnen verminderen. Niet alleen om te helpen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook om hun eigen financiële lasten te verminderen. In deze blog kunt u lezen wat deze nieuwe Europese wetgeving precies inhoudt en, niet onbelangrijk, wat deze betekent voor u als ondernemer.

De Europese CO2-heffing

De nieuwe Europese CO2-wetgeving heeft betrekking op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door burgers en bedrijven in de EU. Al sinds 2005 bestaat er binnen Europa een systeem dat is ingevoerd om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de CO2 die ze uitstoten, het zogeheten EU Emissions Trading System (ETS). Dit systeem stelt dat bedrijven die CO2 uitstoten een bepaald aantal credits moeten kopen. De prijs per credit is afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die een bedrijf uitstoot en kan variëren van enkele eurocenten tot meer dan 10 euro. Het doel hiervan is om de emissies te verminderen met minstens 55% tegen 2030. Bovenop dit al bestaande systeem zal dus in 2027 waarschijnlijk worden ingevoerd dat alle burgers en bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dit geldt voor de uitstoot via de uitlaat en de schoorsteen. Het betalen zal gaan via energiebedrijven of pompstations. Deze zullen moeten betalen voor hun emissierechten en zullen vervolgens de kosten doorrekenen aan de klant wanneer deze komt tanken, de kachel hoger zet of de lichten aandoet.

Internationale bedrijven

Ook voor internationale bedrijven zal waarschijnlijk het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) gaan gelden. Dit mechanisme verplicht non-Europese bedrijven om de koolstofintensieve productie om te betalen voor hun CO2-uitstoot. Hiermee zorgt het CBAM ervoor dat Europese bedrijven niet een al te groot concurrentienadeel ondervinden. ''Onze markt op? Dan volgens onze klimaatregels.'' stelde Mohammed Chahim, PVDA-lid van het Europees Parlement, ook al. Ook over het CBAM heeft de Europese commissie afgelopen december een voorlopig akkoord bereikt, maar dit moet nog worden goedgekeurd door de Raad van het Parlement. Voor nu wordt verwacht dat de inwerktreding van het CBAM oktober 2023 zal zijn. Het belangrijkste doel van dit mechanisme is het voorkomen van koolstoflekkage en het aanmoedigen van partnerlanden om ook een koolstofbeprijzingsbeleid in te voeren.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Voor Europese bedrijven betekent dit dat ze zullen worden geconfronteerd met extra kosten voor hun CO2-uitstoot. Deze kosten zijn afhankelijk van hun uitstoot. Op deze manier zullen zij waarschijnlijk de noodzaak voelen om hun processen aan te passen of andere maatregelen te nemen om hun uitstoot te verminderen. Vooral het MKB zal een grote impact voelen van deze heffing in vergelijking met grotere bedrijven. MKB-bedrijven hebben namelijk vaak minder middelen ter beschikking om te investeren in groene technologieën en duurzame energiebronnen. Hierdoor zullen zij sneller geconfronteerd worden met extra kosten als gevolg van de CO2-heffing. Als gevolg hiervan zullen zij zich genoodzaakt zien hun processen aan te passen of andere maatregelen te nemen om hun uitstoot te verminderen. Ook hebben deze ondernemers over het algemeen minder kennis van de wetgeving en de regels rondom CO2-uitstoot dan grotere bedrijven. Hierdoor kan het moeilijker zijn voor ondernemers om deze regels te volgen en de kosten te begrijpen. Het is echter wel belangrijk om te benadrukken dat de Europese Unie erop gericht is om ook MKB-bedrijven te ondersteunen bij het aanpassen aan de CO2-heffing. Er zullen waarschijnlijk middelen beschikbaar zijn om ondernemers te helpen hun uitstoot te verminderen. Hierbij kun je denken aan subsidies voor groene technologieën, trainingen en advies. Ondanks dat 2027 nu nog ver lijkt, is het zeker nuttig om alvast de nodige maatregelen te nemen.

Welke stappen kan ik als MKB'er nemen?

Er zijn verschillende acties die u als ondernemer kunt ondernemen om uw energieverbruik te verminderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) opgesteld. Dit zijn lijsten die zijn samengesteld voor 19 bedrijfstakken en bevatten energiebesparende maatregelen. Een eerste stap is het meten van uw CO2-uitstoot. Onze CO2 Calculator is hiervoor een handige, laagdrempelige tool die met minimale input uw uitstoot berekent, inzichtelijk maakt en vervolgens concreet reductie-advies geeft. Vervolgens kun ja als ondernemer kun je bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen treffen, zoals het efficiënter maken van de productieprocessen en het vervangen van verouderde technologie door meer energie-efficiënte modellen. Ook kunnen er investeringen worden gedaan in hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Daarnaast kun je de gevolgen van je CO2-uitstoot compenseren door bij te dragen aan initiatieven zoals het planten van bomen of het sponsoren van projecten voor de bescherming van de natuur. Lees in deze blog meer over CO2-compensatie.

Bijdrage aan uw imago

Ondanks dat de CO2-heffing niet per direct in zal gaan, is het voor u als ondernemer zeker al waardevol om nu aan CO2-uitstoot vermindering te doen. Reductie van CO2 zal namelijk niet onopgemerkt blijven. Tegenwoordig kijkt namelijk meer dan 50% van de grote ondernemingen naar duurzaamheid bij het maken van bijvoorbeeld inkoopbeslissingen en een derde van de consumenten geeft aan bereid te zijn om meer te betalen voor duurzame diensten en producten. Met het verminderen van uw CO2-uitstoot blijf u dus een stapje voor op uw concurrenten. Eevery's duurzaamheids- en verbeterplatform helpt MKB-bedrijven bij het verminderen van hun CO2-uitstoot door het bieden van real-time data en inzichten die ondernemers helpen om hun energie-efficientie te verbeteren. Meer tips over duurzaamheid en duurzaam ondernemen? Abonneer u nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid.

andere blogs
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.

Geen spam, je kunt je op elk gewenst moment afmelden. Door je aan te melden bevestig je dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.