Uw team motiveren voor duurzaam ondernemen (MVO)

Duurzaam ondernemen vraagt om het bewegen van uw team en om hen aan te sporen anders naar dingen te kijken. Zeker binnen het MKB kan dit een uitdaging zijn, aangezien de waan van de dag vaak alle tijd opneemt. Hierdoor ontstaat de vraag: hoe kan ik mijn medewerkers betrekken bij het verduurzamen van mijn bedrijf?

Een verandering van de bedrijfscultuur en het gedrag van medewerkers kan gepaard gaan met weerstand en een gebrek aan houvast. Hoe zorgt u dan toch dat de implementatie van duurzame initiatieven breed gedragen wordt?

Uit interviews met meer dan 100 CEO’s managers en medewerkers, blijkt dat in meer dan 25 bedrijven de weg naar medewerking zit in eigenaarschap. Eigenaarschap verwijst naar een gevoel van bezit en verbondenheid. Medewerkers kunnen dit ontwikkelen ten opzichte van verschillende dingen, bijvoorbeeld een persoon, bedrijf of zelfs een idee. Dit maakt eigenaarschap een krachtig concept voor degenen die een bedrijf in de richting van duurzaamheid willen leiden. Het is essentieel dat medewerkers dit gevoel van eigenaarschap omarmen en duidelijk begrijpen waar ze verantwoordelijk voor moeten zijn. Als u uw bedrijf met succes wilt verduurzamen, is het waardevol om het door drie verschillende fasen te leiden.

Fase 1: Meten is weten

Wanneer er stappen worden gezet naar een duurzamer bedrijf, is het belangrijk om te kijken wat voor u relevant is. U moet immers een idee hebben op welke thema’s er eigenaarschap moet worden genomen door uw team. Om enkele voorbeelden te noemen: het kan voor een dienstverlener al een grote stap voorwaarts zijn als iedereen de trein pakt, en het reduceren van papier bij productie kan al veel verschil maken voor een goederenproducent. Het gaat er om dat er gefocust wordt op thema's die specifiek voor uw MKB belangrijk zijn.

Als ondernemer kent u uw bedrijf het best. Echter, het kan soms best wat creativiteit vergen om na te gaan op welke vlakken u kan verduurzamen. Doe dit dan ook niet alleen. Betrek medewerkers in het begin van dit proces en geef hen hiermee het eerste gevoel van eigenaarschap. Pak daarnaast eens het boek De Weg naar Duurzaam Ondernemen van Jan Beyne erbij. Hierin worden verschillende casussen geïllustreerd, die je inzicht geven in hoe andere spelers met dezelfde thema’s aan de slag zijn gegaan. Wilt u een concretere en objectievere oplossing, die ook nog eens weinig tijd kost? Eevery helpt met een Impact Scan om te kijken welke thema’s relevant zijn voor uw bedrijf. Dit geeft al binnen 90 minuten inzicht in hoe u gezamenlijk uw bedrijf een stukje duurzamer kunt maken.

Fase 2: Beginnen en betrekken

Bespreek wat de thema’s zijn waar jullie op gaan focussen en introduceer het idee van eigenaarschap. Het kan hier van belang zijn om tot de verbeelding van uw team te spreken. Vertel bijvoorbeeld het verhaal van de PG theefabriek, waar een klein verschil grote impact maakte: een medewerker van het bedrijf kwam tot het idee om de sluiting van de papieren zakjes waar de theezakjes in zitten, te verminderen met 3 millimeter. Dit resulteerde in een besparing van 9300 kilo papier en rond de 50.000 euro per jaar. Het eigenaarschap van deze medewerker maakte dus een grote impact op het bedrijf, met een ogenschijnlijk klein idee. Het advies dat hieruit volgt, is om medewerkers verantwoordelijk te maken over een bepaald proces en hier meetbare doelen aan te koppelen. Wij begrijpen ook dat verbeterprocessen soms niet voor de hand liggen. Eevery maakt dit makkelijker door intelligente verbetersuggesties. Op basis van uw nulmeting, geeft ons platform concrete acties tot verbetering. Bijvoorbeeld een Gids voor Broeikasreductie, als dit voor u relevant is. Eigenaarschap over verbeterprocessen en aan de slag gaan met verbetersuggesties maakt werken aan duurzaamheid leuker voor uw team. Medewerkers zijn hierdoor meer betrokken, tevredener en productiever.

Fase 3: Eigenaarschap op de lange termijn

Eigenaarschap is cruciaal om duurzaamheid tot een integraal onderdeel van uw bedrijf te maken. Het is niet alleen een doel dat van bovenaf wordt opgelegd, maar iets dat door alle niveaus en teams moet worden omarmd. Wanneer medewerkers zich eigenaar voelen van duurzaamheidsinitiatieven, wordt duurzaamheid iets waar ze actief bij betrokken zijn en wat ze altijd in gedachten houden. Het gevoel van eigenaarschap en het waarborgen van een continue verandering naar duurzaamheid kan worden versterkt door meetbare resultaten en voortdurende feedback.

Stel bijvoorbeeld dat uw bedrijf besluit om het afval te verminderen door recycling te bevorderen. In plaats van alleen instructies van het management te volgen, kunnen medewerkers in teams worden georganiseerd om ideeën te genereren en verantwoordelijkheid te nemen voor het implementeren van recycling-praktijken. Vervolgens kan er gemeten worden hoeveel afval gerecycled wordt. Wanneer ze zien dat hun inspanningen meetbaar bijdragen aan het verminderen van afval, dan wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden.

Eevery helpt niet alleen bij het meten van de successen door een objectieve beoordeling aan te bieden, maar draagt ook bij aan een langetermijnvisie. Het geeft duidelijk aan waar verbeteringen mogelijk zijn, wat bedrijven aanmoedigt om duurzame doelen op de lange termijn te stellen. Dit houdt de moed erin bij bedrijven en versnelt stappen richting duurzaamheid, vooral wanneer u medewerkers betrekt en eigenaarschap toekent.

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.
Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.