Het laatste nieuws over COP27: verwachtingen en takeaways

Van 6 tot 18 november kwamen staatshoofden, ministers en onderhandelaars, samen met klimaatactivisten, burgemeesters, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en CEO's bijeen in de Egyptische kuststad Sharm el-Sheikh voor de grootste jaarlijkse bijeenkomst over klimaatactie. Het lijkt een duurzame ver-van-je-bed-show maar de gemaakte afspraken in Egypte zullen ook ons dagelijks leven gaan beïnvloeden.

Lees in deze blog wat u, als ondernemer, moet weten van de COP27.

Conferentie van Partijen

Elk jaar worden er door de Verenigde Naties (VN) klimaattoppen gehouden, waar regeringen maatregelen overeenkomen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken. Ze worden COP's genoemd, wat staat voor "Conferentie van de Partijen". De partijen zijn de deelnemende landen die de oorspronkelijke klimaatovereenkomst van de VN in 1992 hebben ondertekend. COP27 is de 27e jaarlijkse VN-vergadering over het klimaat. Zij vindt dit jaar plaats in Sharm el-Sheikh tot 18 november.

Koers bepalen

De wereld warmt op door de uitstoot van de mens, vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Volgens de klimaatwetenschappers van de VN, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zijn de temperaturen wereldwijd met 1,1 C gestegen en stevenen ze af op 1,5 C. Als de temperaturen 1,7 tot 1,8 C boven het niveau van 1850 stijgen, kan volgens het IPCC de helft van de wereldbevolking worden blootgesteld aan levensbedreigende hitte en vochtigheid.Om dit te voorkomen hebben 194 landen in 2015 de Overeenkomst van Parijs (“Paris Agreement”) ondertekend, waarin zij beloven hun inspanningen voort te zetten om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 C.

Iedereen doet (en moet) mee

Tijdens de COP27 werden daarom twee belangrijke onderwerpen besproken: Ten eerste, moet de conferentie een manier vinden om CO2-uitstoot te drastisch te verlagen. Ten tweede, moet de conferentie duidelijk maken welke rol de verschillende overheden hierin kunnen en moeten spelen. Dat laatste punt is echter niet alleen een overheidsaangelegenheid. Iedere politieke beslissing heeft immers effect op haar burgers. Daarom komt het gehele maatschappelijk middenveld bijeen in Egypte. Het is essentieel dat bedrijven – in iedere omvang, sector, en regio - op roepen tot actie om een duurzame economie te creëren die niemand achterlaat.

"In het zicht van een dreigende catastrofe, waarvan de waarschuwingstekens al ondraaglijk rampzalig zijn, is zwak optreden onverstandig. Geen actie is gevaarlijk", benadrukte de Keniaanse president William Ruto. Hoe veelbelovend deze woorden ook klonken, het is in Egypte niet gelukt om consensus te vinden die de overschrijding van de maximale temperatuursverandering kan tegengaan.

De rol van het MKB

Uiteraard heeft het MKB niet de macht noch de middelen om de klimaatverandering alleen aan te pakken, maar zij worden toch onevenredig zwaar getroffen door de gevolgen ervan. Daarom moeten regeringen en bedrijven het beleid en de steun hervormen om te voorkomen dat kleine bedrijven lijden. Dat terwijl MKB-bedrijven juist een centrale rol zouden kunnen vervullen, gezien hun centrale en veerkrachtige rol in de samenleving. Daarom wordt ook steeds meer aandacht besteed aan de rol van ondernemers in het oplossen van klimaatproblematiek, in het bijzonder tijdens de klimaattop in Sharm el-Sheikh.

Wat te verwachten?

Hoewel de politieke afdronk van de COP27 niet zo positief is als gehoopt, lijkt het belang van ondernemerschap als voorwaarde van verduurzaming gevestigd. Sterker nog, de relevantie van het niet-politieke krachtveld wordt alleen maar groter en dat gaat u als ondernemer de komende tijd op verschillende manieren terugzien. Bijvoorbeeld, de overgang van steenkool, olie en gas naar hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie versnellen. Zo zal niet alleen de expertise van ondernemingen worden aangesproken, maar ook haar verantwoordelijkheid. Heel concreet zal het belang van rapporteren en verantwoorden nog centraler komen te staan. Ook zal de Nederlandse politiek, naar verwachting, meer nadruk gaan leggen in duurzame samenwerkingen met de private sector. Zo zal er worden gekeken hoe er een duurzame markt gecreëerd kan worden, onder anderen door de inzet van uw MKB-bedrijf.Ook zal het wetgevend kader een rol gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan het verplichte energielabel C voor kantoorruimte en de energiebesparingsplicht.

Eevery

Het is onze missie om ondernemers te ondersteunen tijdens verduurzaming. We bieden kennis en expertise om u handvatten te bieden in het meten, rapporteren, en communiceren op het gebied van duurzaamheid. Wilt u meer weten over duurzaam ondernemen ten tijde van crisis? Abonneer u nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid, en COP27

andere blogs
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.

Geen spam, je kunt je op elk gewenst moment afmelden. Door je aan te melden bevestig je dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.