Het begrip Dubbele Materialiteit uitgelegd

Met de groeiende focus op duurzaam ondernemen wordt het begrip 'Dubbele Materialiteit' steeds relevanter. Wij leggen je uit waar dit begrip vandaan komt en wat het bekent. We gaan dieper in op de twee onderdelen van Dubbele Materialiteit; Impact en Financiële Materialiteit. Ook delen we een inspirerend klantverhaal over de voordelen van een Dubbele Materialiteitsanalyse.

Waar komt Dubbele Materialiteit vandaan?

De Europese wetgeving Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is dit jaar ingegaan. Het verplicht bedrijven hun strategie en prestaties op het gebied van duurzaamheid en Environmental, Social en Governance (ESG) te rapporteren. Alhoewel CSRD nog niet direct geldt voor het MKB, ondervinden ondernemers wel indirect al de gevolgen. CSRD-plichtige bedrijven moeten namelijk rapporteren over de activiteiten van hun leveranciers. Zaken doen met MKB-bedrijven die niet duurzaam ondernemen wordt daardoor ongunstig. Daarnaast moeten middelgrote bedrijven in 2026 ook voldoen aan het CSRD. Als je hier nu al mee aan de slag gaat heb je dus niet alleen een streepje voor, maar ben je ook voorbereid als jouw bedrijf later onder deze wetgeving valt. Onderdeel van CSRD is de Dubbele Materialiteitsanalyse. Ondanks de technische benadering, is het een belangrijk concept wat veel waarde kan toevoegen voor jouw bedrijf. Wij leggen het je verder uit.

Wat is Dubbele Materialiteit?

Dubbele Materialiteit is een manier om risico's en kansen voor je bedrijf te bepalen en bestaat uit twee onderdelen, vandaar ‘dubbel’. Je bepaalt wat belangrijk is voor jouw bedrijf vanuit twee perspectieven; Impact Materialiteit en Financiële Materialiteit (zie Figuur 1).

Impact Materialiteit

Elke bedrijf heeft op de een of andere manier invloed op de mens en het milieu. Deze impact wordt Impact Materialiteit genoemd. Dit kan zowel op een positieve als negatieve manier. Denk bijvoorbeeld aan CO2 uitstoot, waterverbruik, het hebben van een electrisch wagenpark of een trainingsprogramma aanbieden aan werknemers. Dit perspectief wordt ook wel ‘inside-out’ genoemd.

Financiële Materialiteit

Daarnaast hebben externe factoren natuurlijk ook invloed op jouw bedrijf. De financiële implicaties van duurzaamheidsrisico's en kansen van jouw bedrijf zijn Financiële Materialiteit. Bepaalde aspecten kunnen kansen, maar ook zeker risico's met zich mee brengen. Denk hier bijvoorbeeld aan kansen voor ontwikkeling van duurzamere producten, fysieke risico's zoals schade door wateroverlast en droogte of risico's op het gebied van reputatie. Dit wordt ook wel ‘outside-in’ genoemd.

Deze twee onderdelen maken dus Dubbele Materialiteit. Het ‘outside-in’ en het ‘inside-out’ perspectief zorgen samen voor een complete, specifieke focus op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor jouw bedrijf. Met deze Dubbele Materialiteitsanalyse weet je dus precies waar de focus op moet liggen in het duurzaamheidstraject, rekening houdend met de risico’s, kansen en impacts.

Figuur 1: Visuele weergave van Dubbele Materialiteit

Waarom Dubbele Materialiteit?

Dubbele Materialiteit helpt jou om te bepalen welke duurzaamheidsthema's het meest relevant zijn voor jouw onderneming. Dit zorgt ervoor dat jij je geld, tijd en aandacht besteedt aan de zaken die het meest belangrijk voor jou zijn. Vanuit de Dubbele Materialiteitsanalyse wordt bijvoorbeeld duidelijk waar kansen liggen om als bedrijf te verbeteren of zelfs positieve waarde te creëren. Je ontdekt waar de milieu-footprint van jouw bedrijf het grootst is en welke aspecten van klimaatverandering of duurzaamheid zorgen voor sociale of financiële bedrijfsrisico's. Dubbele Materialiteit geeft een duidelijke richting voor wat duurzaamheid betekent voor jouw bedrijf. Het laat jou zien waar je je op kan focussen in het ingewikkelde landschap van duurzaamheid. Op deze manier kan je het verschil maken.

Hoe meet je Dubbele Materialiteit?

De Dubbele Materialiteit bepalen gebeurt in meerdere stappen. Om te beginnen is het belangrijk om de belangrijkste belanghebbenden van jouw bedrijf te identificeren en eventueel te betrekken. Door te begrijpen wie jouw belanghebbenden zijn en wat hun zorgen zijn, krijg je een duidelijk beeld van welke duurzaamheidsaspecten voor jullie beide van belang zijn. Ook is het belangrijk een overzicht te hebben van mogelijke relevante duurzaamheid zaken. Door een overzicht te creëren van mogelijk relevante duurzaamheidsthema's zorg je ervoor dat je niets over het hoofd ziet. Dit overzicht vormt de basis voor verdere stappen en helpt je om een gedetailleerde en uitgebreide analyse te maken. Vervolgens kan je de impacts, risico's en kansen met betrekking tot deze duurzaamheidsaspecten definiëren en beoordelen. Door dit te doen, krijg je een beter inzicht in hoe deze thema's jouw bedrijf en belanghebbenden beïnvloeden.

Daarnaast helpt dit bij het prioriteren van duurzaamheidsthema's die voor jou het meest kritisch zijn. Dan kijk je op welke onderdelen je Impact Materialiteit en Financiële Materialiteit het grootst is, deze plaats je in een overzicht. Door beide onderdelen van Dubbele Materialiteit te beoordelen, krijg je een volledig beeld van de relevantie van elk aspect. Vervolgens helpt dit je bij het nemen van beslissingen over welke duurzaamheidsthema’s jouw focus moeten krijgen. Tot slot maak je een overzicht van strategische implicaties. Dit overzicht helpt bij het vertalen van de bevindingen uit de analyse naar concrete strategische acties en plannen. Nu kan jij je richten op de belangrijkste duurzaamheidsthema's met de grootste positieve impact op zowel de maatschappij als jouw bedrijf.

Dubbele Materialiteit in de praktijk: klantverhaal

Bij Eevery hebben we CYAN, een aanbieder van IT ondersteuningsdiensten voor doelgerichte organisaties, geholpen met het uitvoeren van een Dubbele Materialiteitsanalyse. Het gaf hen belangrijke inzichten waarna ze hun duurzaamheidsstrategie verder verfijnd hebben.

“De resultaten hebben ons echt anders laten denken”, aldus Glyn Cheesman, IT Security & Operations Directeur bij CYAN.

Zo lag de focus van CYAN eerst primair op lobbyen. Uit de Dubbele Materialiteitsanalyse bleek echter dat hun belanghebbenden dit als een lage prioriteit zagen. Dit was een eye-opener voor CYAN, aldus Glyn. Voor de samenwerking met Eevery richtte het bedrijf zich voornamelijk op milieuaspecten. Hoewel dit een belangrijke factor is, liet de Dubbele Materialiteitsanalyse zien dat hun daadwerkelijke milieu-impact veel minder groot was dan ze dachten. Deze uitkomst gaf hen de mogelijkheid om hun strategie bij te stellen en te focussen op waar ze het verschil kunnen maken. Uit de analyse bleek bijvoorbeeld dat dat op thema’s zoals cyberbeveiliging, merkbescherming en het welzijn van hun medewerkers is.

"Het daadwerkelijke rapport heeft ons heel anders laten denken. We hebben geen directe impact, maar we kunnen wel een indirecte impact hebben.”

Verder noemde Cheesman gendergelijkheid als sociale uitdaging. Het is immers lastig voor een technologiebedrijf om een gendergelijk medewerkersbestand op te bouwen in een sector die gedomineerd wordt door mannen. Alhoewel hier direct impact op hebben moeilijk bleek voor CYAN, ontdekten ze uit de analyse dat ze wel indirect hun steentje konden bijdragen. Zo ondersteunen ze hun klanten en non-profit organisaties en werken ze samen met lokale scholen om meer vrouwen aan te moedigen een carrière in technologie en cyberbeveiliging te overwegen. De Dubbele Materialiteitsanalyse is een waardevol proces en helpt jouw bedrijf bij te dragen aan bredere maatschappelijke veranderingen.

“De meest uitdagende voor ons was de gendergelijkheid.”

De Dubbele Materialiteitsanalyse van ons platform geeft richting in de echt relevante thema’s waar je het verschil kan maken. En kan, zoals bij CYAN, leiden tot nieuwe, belangrijke inzichten die de duurzaamheid en ESG aspecten van jouw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

“Het was een heel, heel goed proces om te doorlopen.”

De Dubbele Materialiteitsanalyse kan als een hele uitdaging klinken. Met een beetje hulp, leidt dit echter tot waardevolle inzichten. Met ons duurzaamheidsplatform ondersteunen we je hierbij, op deze manier kan je aan de slag met wat voor jou écht relevant is. Meer weten over Dubbele Materialiteit en hoe wij jou in dit proces kunnen helpen? Neem snel contact met ons op.

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over duurzaamheid, MVO, ESG- en CO2-nieuws, aankomende wet- en regelgeving, evenementen en webinars.
Maak deel uit van de oplossing
Eevery biedt een complete duurzaamheidsoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Begin vandaag nog met jouw ESG.
© 2024 Eevery. All rights reserved.